Szybki kontakt
501 508 979

biuro@cenzus.com

Oferta

Szanowni Państwo !

Proponujemy Państwu usługę prowadzenia księgi handlowej, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego wraz z prowadzeniem ewidencji kadrowo płacowych oraz podatku VAT

 1. Czynności w zakresie podstawowej obsługi rachunkowej:
 • odbieranie dokumentów od klientów z niektórych rejonów Wrocławia, lub w miejscu prowadzenia biura do 5 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie błędów oraz braków
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, GUS, NBP oraz ich dostarczanie do urzędów
 • bieżąca kontrola zobowiązań oraz należności firmy klienta (w przypadku KPiR za dodatkową opłatą)
 • sporządzanie zakładowego planu kont oraz dokumentacji przyjętych metod prowadzenia ksiąg w oparciu o Ustawę o Rachunkowości
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych
 • inne prace niezbędne do prawidłowego prowadzenia ewidencji, lub na indywidualne zapotrzebowania klienta
 1. Ewidencje VAT oraz rozliczanie podatku VAT
 • rejestracja oraz zgłaszanie zmiany danych
 • analiza i kontrola dokumentów podlegających rozliczeniu VAT
 • sporządzanie oraz wysyłanie do kontrahentów not korygujących
 • sporządzanie rejestrów zakupu oraz sprzedaży VAT
 • składanie deklaracji VAT
 1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenie oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie planu amortyzacji
 • dokonywanie odpisów amortyzacyjny bilansowych i podatkowych
 1. Prowadzenie kompleksowej obsługi płacowej, kadrowej i ZUS
 • sporządzanie umów o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz wytyczne przedsiębiorcy
 • bieżąca obsługa pracowników- wystawianie zaświadczeń
 • sporządzanie list płac wraz z naliczaniem wszelkiego rodzaju wynagrodzeń (urlopowe, chorobowe, ekwiwalent)
 • sporządzanie raportów RMUA dla ubezpieczonych
 • naliczanie składek ZUS i podatku od wynagrodzeń
 • sporządzanie deklaracji PIT 11
 • prowadzenie kartotek przychodów pracowników (urlopowych, zasiłkowych)

W zakres usługi wchodzi również bieżące informowanie Przedsiębiorcy o zmianach w przepisach podatkowych związanych z prowadzoną działalnością oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego.